Voor wie?

Numodozorg biedt voor iedereen kansen, kennis, contacten, mogelijkheden en ervaringen. Het is een plek om jezelf te ontplooien.

Er is een grote groep mensen voor wie de reguliere voorzieningen voor productieve dagbesteding niet geschikt zijn. Omdat de werkzaamheden niet passen bij hun interesses, niveau, behoeftes en kwaliteiten, of omdat de nodige medische ondersteuning niet geboden kan worden. Deze groep mensen dreigt tussen de wal en het schip terecht te komen. Voor hen is Numodozorg opgericht.

Iedereen is welkom!

Wij bieden begeleiding en zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking. De dagbesteding bestaat uit drie groepen (kinderen, jongeren en ouderen) waarbij de leeftijd varieert van 3 tot 85 jaar. Juist omdat er zo veel gevarieerde bezigheden zijn, is het ook voor heel veel mensen een plek waar ze iets aan hebben. 

Dat kunnen mensen met een PGB zijn, mensen die in het kader van jeugd, WLZ of WMO op zoek zijn naar een logeeropvang of dagbesteding, maar het  kan ook een re-integratietraject, leerwerktraject of stage zijn. Daarbij is ook 1 op 1 begeleiding mogelijk.

Ondanks het feit dat alle leeftijden welkom zijn bij ons, hebben ook wij een aantal uitsluitingscriteria opgesteld:

Deelnemers die kunstmatige zuurstof nodig hebben
Deelnemers die bekend zijn met extreme gedragsproblematiek
Deelnemers die een alcohol, drug of gokproblematiek hebben

Vanaf januari 2022 nemen wij geen nieuwe deelnemers meer aan die op basis van getoond gedrag een VG6 of hoger hebben.