Voor wie?

Numodozorg biedt voor iedereen kansen, kennis, contacten, mogelijkheden en ervaringen. Het is een plek om jezelf te ontplooien.

Er is een grote groep mensen voor wie de reguliere voorzieningen voor productieve dagbesteding niet geschikt zijn. Omdat de werkzaamheden niet passen bij hun interesses, niveau, behoeftes en kwaliteiten, of omdat de nodige medische ondersteuning niet geboden kan worden. Deze groep mensen dreigt tussen de wal en het schip terecht te komen. Voor hen is Numodozorg opgericht.

Iedereen is welkom!

Iedereen die om wat voor reden dan ook niet in een gewone baan kan functioneren, kan bij ons terecht. Juist omdat er zo veel gevarieerde bezigheden zijn, is het ook voor heel veel mensen een plek waar ze iets aan hebben. 

Dat kunnen mensen met een PGB zijn, mensen die in het kader van jeugd, WLZ of WMO op zoek zijn naar een logeeropvang of dagbesteding, maar het  kan ook een re-integratietraject, leerwerktraject of stage zijn. Daarbij is ook 1 op 1 begeleiding mogelijk.