Logeerweekenden

De kleinschalige logeeropvang is gericht op kinderen en jongeren vanaf 7 jaar met een lichamelijke, psychiatrische en/of verstandelijke beperking. Onze begeleid(st)ers bezorgen de kinderen/jongeren een gezellig en ontspannen weekend. Het kortdurend verblijf is vooral van meerwaarde voor het vergroten van de zelfredzaamheid en het maken en onderhouden van sociale contacten met leeftijdsgenoten. Daarnaast zorgt de aangepaste locatie midden in het centrum van Harmelen ervoor dat de kinderen/jongeren volwaardig meedraaien in de maatschappij. Naast de logeerweekenden is het drie keer per jaar ook mogelijk om tijdens schoolvakanties van vrijdag tot vrijdag mee te gaan op vakantie. Wat houdt dit in voor ouders? Terwijl uw kind aan het logeren is, wordt u ontlast van de dagelijkse zorg. Doordat u tijdelijk de draaglast overgeeft aan onze begeleid(st)ers, is uw draagkracht groter wanneer u de zorg weer overneemt. U heeft even tijd voor uzelf en eventuele broertjes en zusjes krijgen tijdens deze periode meer uw aandacht. Na het logeerweekend of de vakantieweek geven wij een volledige overdracht en ontvangt u foto’s en filmpjes van het logeerweekend.

  • Logeerweekend: vrijdag 16.30 uur t/m zondag 15.30 uur
  • Vakantieweek: vrijdag t/m vrijdag
  • Tot 8 kinderen/jongeren per weekend die begeleiding en verzorging krijgen van professionele begeleid(st)ers
  • Naast logeren is het ook mogelijk om tijdens een logeerweekend alleen overdag te komen (dagopvang) om deel te nemen aan de activiteiten
  • Eten, drinken en activiteiten zijn inbegrepen
  • U brengt en haalt uw kind zelf